GENERAL
Pots fer una comprovació virtual a la nostra web cobertura > on podràs comprovar si la teva ubicació és dins del radi d’acció de la nostra xarxa. El nostres tècnics faran una verificació de la visibilitat del teu local o vivenda si ho sol•licites. En molts casos, aquesta comprovació cal fer-la físicament des de la teva ubicació.
És una decisió del usuari: la connexió d’OnWifi pot substituir-la o pot mantenir-se de forma compatible amb altres connexions i línies.
No, la descarrega és il•limitada.
Estem molt segurs del nostre servei! Per això només OnWifi pot oferir, en totes les connexions, 15 dies de prova a partir de l’alta: durant aquests l’usuari pot decidir prescindir del servei sense cap cost. En aquest cas OnWifi retirarà al seu cost tots els equips i no facturarà en cap concepte, llevat de mal estat dels equips.
INSTAL·LACIÓ
No, en ésser un radioenllaç funciona via aèria i no hi necessita de cable de cap operador. Una connexió com la d’OnWifi, endemés, permet contractar telefonia IP via Internet, mantenint el mateix nombre d’abonat (servei no inclòs en la connexió ni ofert per OnWifi).
El temps de muntatge en una instal•lació “típica” és de 2 hores. El termini de muntatge des de la sol•licitud de la connexió és de màxim dues setmanes.
El cost de les instal•lacions consten de materials i muntatge. Els preus són variables segons el tipus de connexió i poden consultar-se a:

EQUIPAMENT NECESSÀRI
L’equipament inclou antena exterior, router interior i cablejat entre ambdós elements.
No, la connexió és compatible amb tots els equips informàtics i dispositius mòbils actuals, sense més aplicacions.
Les intervencions per el cablejat depenen de les condicions de la ubicació.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
En les connexions professionals d’empesa el servei és de 24 hores al día/365 dies l’any i el compromís de resolució de incidències és de 24 hores. En les connexions residencials de particulars el servei és en horari d’oficina en dies hàbils, amb un compromís de resolució de incidències de 48 hores en dies hàbils.

El servei és disponible via e-mail, web i telèfon.